Tjänster

ROT – avdrag

Tänk på att ROT – avdraget inte bara gäller arbetstid utan även som ett schablonavdrag vid installation av värmepumpar, pellets, flis och vedanläggningar.

ROT – avdrag

Tänk på att ROT – avdraget inte bara gäller arbetstid utan även som ett schablonavdrag vid installation av värmepumpar, pellets, flis och vedanläggningar.