Tjänster

Biobränsle

Med biobränsle gör man stora besparingar. Med exempelvis fliseldning finns möjlighet att spara upp till 75% i energikostnad.

Biobränsle

Med biobränsle gör man stora besparingar. Med exempelvis fliseldning finns möjlighet att spara upp till 75% i energikostnad. Leverans och installation av pellets och vedanläggningar för mindre fastigheter. Leverans och installation av VETO biobränsleanläggningar 40 kW – 2 MW. Biobränsleanläggningar avsedda för flis, pellets, briketter, spannmål, torv etc mindre än 75 mm.